Početna

Finansijski preporod

Kako se riješiti dugova? Odgovore potražite u našim publikacijama "Finansijski preporod". više

Kreditni vodič

Poređenje kredita u bankama prema kamatnim stopama i svim ostalim troškovima. više

Investicioni savjetnik

Osnovi savjeti vezani za štednju, investiranje i stvaranje i očuvanje aktive fizičkog lica. link

Zakoni i propisi

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraj finansijski sektor u Federaciji BiH. više

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba

Udruženje za razvoj finansijske kuture Beta.ba je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Osnovni cilj udruženja je promicanje, širenje i razvoj finansijske kuture kao dijela opće građanske kulture, kao i promocija i razvoj odgovornog vođenja ličnih finansija, kulture odgovorne potrošnje, štednje i ulaganja te odgovornog i smislenog zaduživanja. više...

Naša preporuka // dokumentarni film Doktrina šoka

Dokumentari film „Doktrina šoka“ nastao je na osnovu istoimene kultne knjige kanadske spisateljice Naomi Klein. U knjizi, kao i u filmu, Klein briljantno razotkriva kako današnji neoliberalni kapitalizam smišljeno i planski osiromašuje cijele nacije i sve pojedince i to posredstvom privatizacije i kresanja svih socijalnih parava. Neoliberalna ekonomska doktrina usmjerena je samo ka izrabljivanju, uništavanju i kolonizaciji drugih društava, a isključivo u interesu nekoliko pojedinaca iz bogatih i razvijenih zemalja. U suštini, riječ je o najobičnijem neokolonijalizmu kamufliranom "bajkama" o privatizaciji i slobodnom tržištu. link